Maak in 5 stappen ondernemers van je medewerkers

1. Creëer een collectieve ambitie2. Denk aan de persoonlijke doelen3. Zorg dat de ambitie dynamisch is4. Schep collectief eigenaarschap5. Houd de regels flexibel Tips om het ondernemerschap in je ...

Stagnatie van professionals

Generiek beleid en algemene maatregelen ten aanzien van employabiliteit, mobiliteit, levenslang leren en duurzame inzetbaarheid lijken in veel gevallen niet de gewenste vruchten af te werpen. Op or...

Het Rijnland veranderboekje

Verandermanagement op z’n Rijnlands. Het thema werd al eerder aangestipt, maar is inmiddels zo centraal komen te staan in onze organisaties dat het een uitwerking verdient in een apart boekje. Vrij...

Essenties van leidinggeven aan professionals

Hoe je door een stap terug te doen, beter vooruit komtVeel managers denken nog steeds dat ze in organisaties leiding moeten geven zoals in de tijd van de industriële revolutie gebruikelijk was...

Een vilein gebied

Met muziek van Robert Weirauch, uitgevoerd door het Simurg Ensemble Een vilein gebied, het poëziedebuut van Mathieu Weggeman, staat bol van eigenzinnige figuren met karaktervolle namen, d...

Proefschrift Tilburg

Collectieve ambitie ontwikkelingVerbeteren van het functioneren van kennisintensieve organisaties door toepassing van een MDS (missie, doelen, strategie)-interventie in het managementproces.

Kennismanagement

Hoe komt het dat het delen van kennis tussen Marketing en R&D zo stroef verloopt? Welke kansrijke product-marktcombinaties of diensten zijn de mist ingegaan door een gebrek aan kennis op de onderde...

Provocatief adviseren

Organisaties zijn er om winst te maken. Daarom dienen ze de goede dingen goed te doen, en moet er voortdurend van alles worden gepland en gecontroleerd. Het rationele denken van de 'homo economicus...

Kennismanagement: De Praktijk

Enigszins geïrriteerd sprak de manager: 'Het is me nu vaak genoeg gezegd dat we in een kenniseconomie zijn terechtgekomen, dat kennis de belangrijkste productiefactor is geworden en dat we daarom m...

Essenties van Organiseren, managen en veranderen

In dit boek staan de essenties van organiseren, managen en veranderen centraal. De erin opgenomen handreikingen en terzijdes zijn bedoeld voor managers (m/v) van grote of kleine organisaties uit de...

Managing Professionals? Don't!

The powerhouses of our companies today are made up of increasing numbers of professionals.The number of companies that would describe themselves asknowledge-intensive is also increasing - thin...

Het Rijnland praktijk boekje

In een Rijnlands bedrijf is weinig hiërarchie, de staf is dienend in plaats van sturend, het leiderschap is gericht op het bevorderen van autonomie en vakmanschap. Niet de aandeelhouder komt op de ...

Het Rijnland Boekje

Het Rijnland-model is volop in het nieuws. Zeker nu de kritiek op het Amerikaanse (Angelsaksische) kapitalistische systeem dagelijks de voorpagina's haalt, wordt de roep om een andere wijze van bes...

Waarom zouden we doodgaan?

We gaan allemaal dood. De enige echte zekerheid waarover je als mens beschikt is dat je vroeg of laat ophoudt te bestaan. Maar waarom is dat eigenlijk?Ieder mens is uniek en dus onvervangbaar. Bove...

Meesterlijk Organiseren

U wilt meer greep krijgen op wat er speelt in uw organisatie. U wilt een goede relatie met uw medewerkers. U wilt veranderingen soepel doorvoeren. U heeft echter geen handig model bij de hand om uw...

Leidinggeven aan professionals? Niet doen!

Door het voortdurend stijgende opleidingsniveau krijgen we steeds meer kenniswerkers in Nederland. De vloeren van onze organisaties worden in toenemende mate bevolkt door professionals en het aanta...

Management by Surprise

Turbo-taal van managers, humoristische uitspraken van medewerkers over hun chef, onzinnige maar grappige redeneringen van leidinggevenden, absurde regels en procedures, leuke organisatiestructuurtj...