Nieuws

 • Collegereeks Cultuur en Gedrag in organisaties

  De 4 P’s voor de Nieuwe Generatie: People, Planet, Pro t en vooral ook Pleasure. Als manager moet je leren los te laten en veel meer te sturen op output. Dat betekent ook dat je niet meer in uren denkt. Dat heeft bij deze generatie geen enkele zin.

  Lees artikel
 • Buitenlandse businessschool is niet langer hip

  Als vroeger de economie in het slop zat, waren veel mensen bereid om tienduizenden euro’s neer te leggen voor een studie aan een prestigieuze businessschool. De ervaring leerde namelijk dat je sneller aan de bak kwam, en aanzienlijk hoger werd ingeschaald als je Insead, IMD of de London Bu...

  Lees artikel
 • ‘Het gaat om de gezamenlijke ambitie’

  “Belangrijk is om met elkaar gezamenlijke ambities af te spreken, omdat je samen iets wilt verbeteren. Dat is de belangrijkste succesfactor voor teamwerk”, vertelt prof. dr. ir. Mathieu Weggeman, hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Technische Universiteit ...

  Lees artikel
 • Een esthetisch perspectief op management en vakmanschap

  Lange tijd heeft organisatiemanagement in het teken gestaan van rationeel-instrumenteel besturen. Maar zo’n cultuur, waarvoor het Anglo-Amerikaanse model exemplarisch is geworden, roept angst op. Een esthetisch perspectief op organiseren en vakmanschap biedt een inspirerend tegenwicht aan an...

  Lees artikel
 • Pronken met andermans veren en wat daar van terecht komt …

  “…there are two kinds of people: those who do the work and those who take the credit...” Ik herinner me de casus van een jonge, zeer getalenteerde industrieel ontwerper die werkte bij een grote multinational en die een nieuw revolutionair productontwerp had gemaakt. Toen hij het aan zij...

  Lees artikel
 • We komen niet eens door ‘de sjaaltjes’ heen

  “…ons probleem is dus dat wij ‘disconnect’ zijn van de vloer”. “Je meent het!” dacht ik…” Als ik ergens gevraagd wordt een adviesklus te doen, stuur ik altijd vooraf een A4-tje met een kleine toelichting op mijn manier van werken. Een van de belangrijkste voorwaarden die daarop staat, is...

  Lees artikel