Technische universiteit Eindhoven

Prof. Dr.ir. M.C.D.P. Weggeman (Eindhoven, 1953) is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit in Eindhoven. ( www.tue.nl).

Mathieu Weggeman heeft als focus voor zijn onderzoek gekozen voor het begrijpen en verklaren van innovatieprocessen in technologie-, kennisintensieve en culturele organisaties. Zijn bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het leidinggeven aan professionals, strategieformulering, het realiseren van collectieve ambitie in teams en organisaties en de werkwijzen en het waardensystemen van de nieuwe generatie.

Samen met zijn promovendi verricht hij onder meer onderzoek naar flow en team flow bij professionals, naar de motieven die professionals hebben om kennis te creëren en te delen, naar de kenmerken van het (pré) fuzzy front end van innovatieprocessen, naar de rol van lef, humor en kunst in organisaties en naar de invloed van esthetiek van werkprocessen op de affectieve binding van professionals en in het verlengde daarvan op de kennisproductiviteit van de organisatie.

Adviespraktijk

Naast zijn werkzaamheden aan de TU/e voert Mathieu Weggeman een eigen praktijk als bestuursadviseur. In die praktijk houdt hij zich ondermeer bezig met het ontwerpen van de inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties, het faciliteren van een innovatievriendelijke samenwerkingscultuur, de conditionering van context-afhankelijke zelfsturing, het - al dan niet - leidinggeven aan professionals en het stimuleren van de esthetiek van werkprocessen.

Lezingen

Mathieu Weggeman houdt ook lezingen over zijn werk. (zie elders op deze site) De humor die daarbij regelmatig aan de orde is, is niet representatief voor zijn werk maar moet gezien worden als een didactisch hulpmiddel.

“Leiding geven aan professionals? Niet doen!”

Voor zijn bijdragen aan de vakliteratuur ontving Mathieu Weggeman in 2001 de oeuvreprijs van de Orde van Organisatiedeskundigen (OOA) en in 2005 werd hij door collega’s gekozen in de top-10 van de meest invloedrijke Nederlandse adviseurs.

In 2008 wint zijn boek “Leiding geven aan professionals? Niet doen!”de Managementboek van het Jaar Prijs en wordt genomineerd voor de Gids prijs 2008 voor het beste HRM-boek. Dit boek werd recentelijk(2014) vertaald in het Engels met de titel “Leading professionals? Don’t!, A continental European perspective”.

Arbeidsverleden

In het verleden heeft Mathieu Weggeman gewerkt voor de Raad van Bestuur van Philips, leerde hij het vak ondermeer van meesters als C.K. Prahalad en Sumantra Ghoshal. Verder was hij partner bij Twynstra Gudde Managemant consultants en Chef Innovatie bij de Baak Managementcentrum VNO-NCW.

Nevenfuncties

Mathieu Weggeman was 11 jaar toezichthouder bij Buurtzorg Nederland en is dat nog bij de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en bij het Gouverneur Kremerscentrum van het Maastrichts Universitair Medisch Centrum. Hij is vaste adviseur van de Raad van Commissarissen van Brainport Development en van de RvC van woningcoöperatie Sint Trudo, beide in Eindhoven.

Als het werkt is het goed!

Mathieu Weggeman is meer gericht op mensen dan op structuren en procedures, is liever componist dan dirigent, is meer toeschouwer dan speler, raakt het meest ontroerd door de combinatie van top-vakdeskundigheid en bescheidenheid, vindt inhoud en vorm alle twee het belangrijkst en onderschrijft de wijze stelling van Richard Rorty, filosoof van het neo-pragmatisme: als het werkt, is het goed!

Zijn inslag is licht anarchistisch en beschouwt “Dat is wel erg naïef”als een compliment en politiek gedrag als onecht. Bach kent hij persoonlijk, hij heeft een hekel aan wachten, aan het geluid van stofzuigers en aan zinvolle routines zoals elke dag je tanden poetsen.

Weggeman is tegen de veramerikanisering van onze cultuur, ziet de netwerkgeneratie als een nieuwe kans voor de wereld en geniet het meest van de avond vóór Sinterklaas.

CV in de tijd

1953 Geboren in Eindhoven
1976 Afgestudeerd als bedrijfskundig ingenieur aan de Technische universiteit Eindhoven
1977 Assistent kapelmeester van het Fanfarecorps der Genie
1978 Organisatieadviseur aan de Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht
1982 Managementconsultant bij Philips, eerst bij het NatLab, later voor de Raad van Bestuur
1992 Boek: Leidinggeven aan professionals: het verzilveren van creativiteit
1992 Toetreding tot Twynstra Gudde Managers & Consultants
1995 Promotie op een methode voor collectieve ambitieontwikkeling in professionele organisaties.
1995 - heden Hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven
1997 Boek: Kennismanagement: Inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties
1997 Lid van de editorial board van Organisation Studies (een toonaangevend tijdschrift in de organisatiewetenschap)
2001 Oeuvreprijs van de Orde van Organisatiekundigen en –Adviseurs
2003 - 2007 Voorzitter van de vakgroep Organisation Science & Marketing aan de TU/e
2003 Boek: Provocatief adviseren, (Scriptum).
2005 In Management Team door collega’s gekozen in de Top-10 van meest invloedrijke Nederlandse organisatieadviseurs
2006 - 2007 Lid van de RvT van Stichting Buurtzorg Nederland
2007 Boek: Leidinggeven aan professionals? Niet doen! (Scriptum)
2008 Leidinggeven aan professionals? Niet doen! wordt gekozen tot Managementboek van het Jaar
2008 Publicatie bij Prometheus van het filosofische werk Waarom zouden we doodgaan? (Prometheus)
2009 - heden Lid van de RvC van woningcorporatie Sint Trudo, Eindhoven
2009 Samen met Jaap Peters Het Rijnland boekje, (Atlas Contact) over de spanning tussen de Anglo-Amerikaanse en de Rijnlandse werkcultuur
2010 - heden Lid van de RvC van Brainport Development, Eindhoven
2011 - heden Lid van de RvT van het Gouverneur Kremers Centrum van het MUMC, Maastricht
2012 Kroonbenoeming in de Raad voor Cultuur
2014 Boek: ‘Leading professionals? Don’t!, A continental European perspective’.
2015 Boek: Essenties van Leidinggeven aan professionals, (Scriptum)
2016 Dichtbundel: Een vilein gebied, (Rubinstein)
2017 Samen met Ron van de Water: Stagnatie bij professionals, (Scriptum).
2017 Samen met Jaap Peters: Het Rijnland veranderboekje, (Het gebeurt als je het loslaat), (Atlas Contact).
2018 Samen met Bart Derre, Luc Vandingenen, Jimme Keizer en Koen Smets: 
De Ondernemende Organisatie, uitgegeven bij Pelckmans Pro, (België).

Relevante, voormalige toezichthoudende functies:

 • Lid van de RvT van het Centrum voor de Kunsten Eindhoven.
 • Vaste adviseur van de RvT van het Nationaal Natuurhistorisch Museum
 • Namens de Gemeente Eindhoven lid van de Raad van Commissarissen van Park Strijp Beheer; een organisatie die zich bezig houdt met de herontwikkeling tot ‘creative city’ van een voormalig industriecomplex van Philips in het centrum van de stad, (circa 400.000 vierkante meter, 140 mio), genaamd: Strijp-S.

Attitude:

 • Teamspeler; delegeren op basis van vertrouwen, tenzij …
 • Creatief, innovatief, humor
 • Ordelijk, clean desk, snel in reageren.
 • Kan in korte tijd grote hoeveelheden informatie verwerken en daar de essentie uit   destilleren
 • Meer gericht op mensen dan op structuren en procedures.
 • Natuurlijk gezag

Hobby’s:

 • Dada; actief en passief
 • Cultuur (internationaal); concerten, musea, theater.
 • Filosoferen over Nietzsche’s driehoek
 • Mensen helpen die het moeilijk hebben