Mathieu Weggeman

" Je koopt je vrijheid door goed te zijn in je vak. "

" Treedt assertief op naar mensen die niet meer zo goed zijn in hun vak. "

" Stuur op output, tenzij de vakdeskundigheid van de medewerker te wensen over laat. "

" Investeer samen met de mensen in het ontwikkelen en levendig houden van een collectieve ambitie. "

Biografie

Naast zijn werkzaamheden aan de TU/e voert Mathieu Weggeman een eigen praktijk als bestuursadviseur. In die praktijk houdt hij zich ondermeer bezig met het ontwerpen van de inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties, het faciliteren van een innovatievriendelijke samenwerkingscultuur, de conditionering van context-afhankelijke zelfsturing, het - al dan niet - leidinggeven aan professionals en het stimuleren van de esthetiek van werkprocessen.

Mathieu Weggeman houdt ook lezingen over zijn werk. (zie elders op deze site) De humor die daarbij regelmatig aan de orde is, is niet representatief voor zijn werk maar moet gezien worden als een didactisch hulpmiddel.

Publicaties

Maak in 5 stappen ondernemers van je medewerkers

1. Creëer een collectieve ambitie2. Denk aan de persoonlijke doelen3. Zorg dat de ambitie dynamis...

Stagnatie van professionals

Generiek beleid en algemene maatregelen ten aanzien van employabiliteit, mobiliteit, levenslang l...

Het Rijnland veranderboekje

Verandermanagement op z’n Rijnlands. Het thema werd al eerder aangestipt, maar is inmiddels zo ce...

Essenties van leidinggeven aan professionals

Hoe je door een stap terug te doen, beter vooruit komtVeel managers denken nog steeds dat ze ...

Een vilein gebied

Met muziek van Robert Weirauch, uitgevoerd door het Simurg Ensemble Een vilein gebied, het...

Proefschrift Tilburg

Collectieve ambitie ontwikkelingVerbeteren van het functioneren van kennisintensieve organisaties...

Kennismanagement

Hoe komt het dat het delen van kennis tussen Marketing en R&D zo stroef verloopt? Welke kansrijke...

Provocatief adviseren

Organisaties zijn er om winst te maken. Daarom dienen ze de goede dingen goed te doen, en moet er...

Kennismanagement: De Praktijk

Enigszins geïrriteerd sprak de manager: 'Het is me nu vaak genoeg gezegd dat we in een kennisecon...

Essenties van Organiseren, managen en veranderen

In dit boek staan de essenties van organiseren, managen en veranderen centraal. De erin opgenomen...

Managing Professionals? Don't!

The powerhouses of our companies today are made up of increasing numbers of professionals.Th...

Het Rijnland praktijk boekje

In een Rijnlands bedrijf is weinig hiërarchie, de staf is dienend in plaats van sturend, het leid...

Het Rijnland Boekje

Het Rijnland-model is volop in het nieuws. Zeker nu de kritiek op het Amerikaanse (Angelsaksische...

Waarom zouden we doodgaan?

We gaan allemaal dood. De enige echte zekerheid waarover je als mens beschikt is dat je vroeg of ...

Meesterlijk Organiseren

U wilt meer greep krijgen op wat er speelt in uw organisatie. U wilt een goede relatie met uw med...

Leidinggeven aan professionals? Niet doen!

Door het voortdurend stijgende opleidingsniveau krijgen we steeds meer kenniswerkers in Nederland...

Management by Surprise

Turbo-taal van managers, humoristische uitspraken van medewerkers over hun chef, onzinnige maar g...